VINFAST PHIÊN BẢN TÀU TẠI SHANGHAI MOTOR SHOW – Shanghai Videopublished: 2019-05-09 16:58:47

Hãng xe liên doanh của BMW và Trung quốc, dùng máy BMW như VF

source

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

2 Comments - Write a Comment

  1. Xe bác Vượng giống xe này ghê

    Reply
  2. Gét tàu nhưng nhìn vào thực tế thì Trung Quốc hơn hẳn Việt Nam về mọi mặt

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.